Проблеми с достъпа до някои български интернет сайтове

27.07.2017

За съжаление за пръв път в 9-годишната история на ТЕЛЕПОИНТ се налага да прибегнем до ограничаване на услуги поради системно неизпълнение на договорни задължения.
Като следствие са възникнали проблеми с нормалното функциониране на някои български интернет сайтове, за което макар да нямаме вина, бихме желали искрено да се извиним на всички претърпели неудобство, в резултат на създалата се ситуация.