Инженер поддръжка

Телепоинт разполага с Център за мониторинг и обслужване, в който 24 часа в денонощието работят квалифицирани техници, инженери, системни и мрежови администратори и специалисти по сигурността. 

Специализираният софтуер за мониторинг на критичните параметри на средата в дейта центровете като температура, влажност, захранване и т.н. подава информация директно до дежурните инженери на смяна. Те са обучени да действат адекватно при наличие на инциденти и да подпомагат клиентите в изпълнението на ежедневните им опрации.

Дежурните специалисти в центъра за мониторинг и обслужване могат:

•    Да извършват отдалечена поддръжка
•    Да монтират и демонтират оборудване
•    Да упражняват мониторинг върху критичните за работата на дейта центъра параметри
•    Да приемат, организират и предават пратки
•    Да диагностицират и управляват системите, които обслужват дейта центъра
•    Да обслужват системата за видео наблюдение
•    Да осигуряват достъп до помещенията с оборудване
•    Да диагностицират и решават проблеми с оборудване, вътрешни системи и др.
•    Знаят най-преките и ефективни пътища за ескалация