КОЛОКАЦИЯ

Ние предлагаме широк спектър от варианти за колокация, които варират от 1U пространство в споделен шкаф до собствени колокационни зали.
Възможност за гъвкаво увеличаване на необходимото пространство за колокация. Индивидуално отчитане на консумираната мощност.

Варианти за колокация

 • Разполагане на оборудване в споделен шкаф
  - 1U до 48U пространство в споделен шкаф
  - Секретни ключалки
  - Консумирана и охлаждаща мощност, включени в цената
  - Резервирано електрозаранване (от два независими източника)
  - Отдалечена поддръжка
  - 24/7 достъп до оборудването
 • Разполагане на оборудване в индивидуален шкаф
  - Без ограничение в броя и размера: 1/4, 1/2, 1 или няколко индивидуални шкафове
  - Индивидуално отчитане на консумирана мощност
  - Секретни ключалки с индивидуално заключване
  - Отдалечена поддръжка
  - Видео наблюдение на шкафовете
  - 24/7 достъп до оборудването
 • Частни клетки
  - Дизайн, който да отговаря на нуждите на клиента
  - Стени от плоча до плоча (под - таван), изработени от непрозрачен материал
  - Подходящи за всички видове шкафове, включително и за оборудване, което не може да се монтира в стандартен шкаф
  - Още по-високо ниво на физическа сигурност
  - Индивидуален контрол на достъпа
  - Индивидуална система за видео наблюдение
 • Зали за колокация
  - Твърди стени от непрозрачен материал
  - Най-високото възможно ниво на физическа сигурност
  - Подходящи за всякакъв вид оборудване
  - Индивидуален контрол на достъпа
  - Индивидуална система за видео наблюдение
  - Алармена/СОТ система с датчици за движение