Отдалечена поддръжка

Услугата за отдалечена поддръжка дава възможност на клиентите на Телепоинт да извършват основни операции по оборудването си 24/7, без да е нужно физическото им присъствие в дейта центъра. Можете да поръчате отдалечена поддръжка, като се свържете директно с Центъра за Обслужване и Мониторинг.

Видове услуги за отдалечена поддръжка

•    Рестартиране на оборудване
•    Терминиране на връзка (включване, изключване или преместване на друг порт)
•    Изключване/ включване на захранването
•    Измерване на пач корд
•    Измерване с OTDR
•    Конфигурация на IPMI или друг интерфейс за отдалечена администрация
•    Подмяна на резервни касети
•    Свързване на монитор, клавиатура, снимки на екран
•    Снимки на оборудването
•    Други

Специализирана отдалечена поддръжка

•    Инсталация на операционна система
•    Конфигурация на операционна система
•    Конфигурация на устройство (Switch/router/firewall)
•    Диагностика на проблем с оборудването
•    Диагностика на проблем със свързаността във вътрешната мрежа или интернет
•    Други специализирани услуги (обект на предварителна договорка)