ДЕЙТА ЦЕНТЪР СЪПОРТ

ТЪРСИТЕ

• Възможност да усвоите перспективна и интересна професия?
• Стабилна фирма, която да ви предоставя знания, умения и среда за научаване и развитие?
• Екип от позитивни и интелигентни колеги, с които успешно да разрешавате възникналите казуси?
• Системно да увеличавате доходите си според личното представяне на работното място?

Четете Вашата обява. Ще се радваме да се запознаем с Вас и да Ви научим какво е да си дежурен съпорт в дейта център, ако за себе си може да кажете, че

• Сте ОТГОВОРЕН, почтен, трудолюбив и организиран човек
• Обичате добре свършената работа
• Имате готовност да инвестирате време, енергия и усилия в усвояването на техническата материя, правила и системи
• Сте любопитни за новостите и технологиите
• Владеете английски език на работно ниво

Ще работите на 12-часови смени след приключване на обучителния период.

И ще

• Асемблирате и инсталирате техника и оборудване
• Аранжирате, сплайсвате и терминирате различни кабели
• Измервате и диагностицирате оптични трасета
• Изпълнявате клиентски заявки по активно и пасивно оборудване
• Изграждате взаимни връзки между клиентите с ЛАН и оптични кабели
• Следите за нормалната работа на системите и съоръженията в центъра и реагирате при наличието на аларми
• Документирате дейностите
• Имате свобода да давате и прилагате собствени решения на сложни и предизвикателни технически казуси