УСЛУГИ

КОЛОКАЦИЯ

Ние предлагаме широк спектър от варианти за колокация, която варират от 1U пространство в споделен шкаф до собствени колокационни зали.

Още

Взаимна свързаност

Бързо и гъвкаво изграждане на връзки, чрез които да достигнете над 100 международни и местни интернет доставчици, основни доставчици на съдържание и над 500 корпоративни клиента.

Още

Окабеляване

Тази услуга позволява да се изгради кабелно трасе между шкаф с оборудване на клиент и зала за взаимно свързване (Meet Me Room). Всички дейности, свързани с изтеглянето и терминирането на кабелите се извършват от квалифицирани специалисти

Още

Отдалечена поддръжка

Услугата за отдалечена поддръжка дава възможност на клиентите на Телепоинт да извършват основни операции по оборудването си 24/7, без да е нужно физическото им присъствие в дейта центъра.

Още

Наем на сателитен сигнал

Наемът на сателитен сигнал е нов и удобен начин да намалите разходите си по инсталирането на собствена сателитна чиния. Телепоинт предлага селекция от най-разпространените сателитни сигнали, налични в Европа и Близкия Изток.

Още

Инженер поддръжка

Телепоинт разполага с Център за мониторинг и обслужване, в който 24 часа в денонощието работят квалифицирани техници, инженери, системни и мрежови администратори и специалисти по сигурността.

Още

РЕШЕНИЯ

Резервен оперативен център

В наши дни, наличието на резервен оперативен център е възможност от критично значение за бизнеса. Този тип решения включват хора, процеси, политики и оборудване, чиято основна цел е да подсигури устойчивостта на бизнеса.

Още

Свързаност към глобалните интернет мрежи

В Телепоинт се помещават над 30 международни доставчици със собствена глобална IP мрежа и повече от 100 регионални и местни компании. Нашето стратегическо местоположение дава възможност

Още

Управление на IT проекти

Фокусирайте се върху вашия основен бизнес, вместо да изразходвате ценни ресурси за спомагателни процеси като управлението на проекти. Нека нашите професионалисти в сферата да поемат тежестта на този тип функции от ваше име и да ви спестят време и ресурси.

Още

Консултантски услуги

Всеки бизнес, без значение от неговия размер, може да срещне затруднения при сблъсък с нова и непозната технология. Въпреки, че целта на технологиите e да подпомагат прогреса, не винаги получаваме удовлетворителни резултати.

Още