Взаимна свързаност

Бързо и гъвкаво изграждане на връзки, чрез които да достигнете над 100 международни и местни интернет доставчици, основни доставчици на съдържание и над 500 корпоративни клиента.

Варианти за взаимна свързаност
•    Оптичен симплексен пач (SM или MM)
•    Оптичен дуплексен пач (SM или ММ)
•    Меден UTP/FTP пач (RJ-45 или RJ-11)
•    Меден коаксиален пач

Типове взаимна свързаност
•    Фиксирана – без възможност за промяна на срока на крайните точки през срока на договора
•    Преместваема – с възможност за промяна - с неограничена възможност за промяна на крайните точки през срока на договора