Консултантски услуги

Всеки бизнес, без значение от неговия размер, може да срещне затруднения при сблъсък с нова и непозната технология. Въпреки, че целта на технологиите e да подпомагат прогреса, не винаги получаваме удовлетворителни резултати.

Поради тази причина, ние предлагаме консултантски услуги на нашите потенциални, настоящи клиенти и партньори. Ние искаме да отнемем технологичната тежест от вас, защото сме добри в това.
Специалистите в Телепоинт могат да Ви консултират в следните направления:

•    Дизайн на решения, системи и процеси
•    Варианти за разполагане на оборудване и изграждане на мрежи
•    Скалиране или промяна на процеси свързани с информационни технологии
•    Оценка на оборудване
•    Оценка на софтуер и системи
•    Оценка на информационни активи
•    Проверка на съвместимост със световни стандарти и най-добри практики за информационна сигурност