Наем на сателитен сигнал

Наемът на сателитен сигнал е нов и удобен начин да намалите разходите си по инсталирането на собствена сателитна чиния. Телепоинт предлага селекция от най-разпространените сателитни сигнали, налични в Европа и Близкия Изток. 

Предимства

•    Намаляване на разходите (капиталови и оперативни)
•    Получавате сигнала по оптичен кабел
•    24/7 поддръжка
•    Гъвкава възможност за смяна на сигнала при желание

Списък на наличните сателитни сигнали

•    45“ Е
•    42“ Е
•    39“ Е
•    36“ Е
•    28.2“ Е
•    23.5“ Е
•    19.2“ Е
•    16“ Е
•    13“ Е
•    9“ Е
•    7“ Е
•    3“ Е
•    0.8“ Е
•    4“ W
•    5” W
•    30”W

Телепоинт не предлага декодиращи устройства и ако клиент желае да приеме кодиран сигнал, отговорността по декодирането му е негова.