Окабеляване

Тази услуга позволява да се изгради кабелно трасе между шкаф с оборудване на клиент и зала за взаимно свързване (Meet Me Room). Всички дейности, свързани с изтеглянето и терминирането на кабелите, се извършват от квалифицирани специалисти на Телепоинт, в съответствие с изискванията на клиентите.

Варианти за изграждане на кабелни трасета

•    Вътрешно – изграждане на кабелно трасе от шкаф на клиента до зала за взаимно свързване (Meet Me Room)
•    Външно – изграждане на кабелно трасе от шахта на Телепоинт до зала за взаимно свързване (Meet Me Room)

Видове кабели

•    Оптичен SM (Single Mode)
•    Оптичен MM (Multi Mode)
•    Меден UTP
•    Меден FTP
•    Меден – коаксиален

Предимства

•    Кабелната инфраструктура е изградена предварително от квалифицирани техници
•    По-добро аранжиране на кабелите в шкафовете
•    По-малък риск от забавяне при доставянето на услуга заради окабеляване
•    По-малък риск от прекъсване на услуга или устройство, докато се извършва терминиране на кабел
•    Увеличаване на физическата сигурност – не е необходимо да се отваря шкафа с оборудването на клиента, за да се терминира взаимна свързаност