Резервен оперативен център

В наши дни, наличието на резервен оперативен център е възможност от критично значение за бизнеса. Този тип решения включват хора, процеси, политики и оборудване, чиято основна цел е да подсигури устойчивостта на бизнеса.

С дейта центрове в две различни географски локации, Телепоинт е най-добрия избор за изграждане на резервен оперативен център.

Използвайки нашата инфраструктура за резервираност на данните или устойчивост на бизнеса, вие можете да се възползвате от:

•    Работата с познат и стабилен партньор
•    Да опростите отношенията си с доставчици и процесите, свързани с устойчивост на бизнеса
•    Да използвате нашите знания и експертиза при дизайн и имплементация на точки за възстановяване на информация или резервни оперативни центрове, за да постигнете максимални резултати
•    Изготвяне на индивидуални решения, които да отговарят най-пълно на вашите бизнес нужди

Ние можем да ви предложим не само колокиране на оборудване, но също така и напълно оборудвани офис помещения, складове, резервна интернет връзка и изнасяне на бизнес процеси. Моля, свържете се с обслужващия Ви акаунт мениджър за повече подробности.