Свързаност към глобалните интернет мрежи

В Телепоинт се помещават над 30 международни доставчици със собствена глобална IP мрежа и повече от 100 регионални и местни компании.

Нашето стратегическо местоположение дава възможност да се възползвате от взаимна свързаност с най-големите интернет доставчици и доставчици на съдържание в света на разумна цена. Не само, че можете да се свържете директно към основните интернет трасета, но можете да го направите по резервирани физически трасета. За повече информация, вижте списъка с наличните в Телепоинт оператори.

В нашите дейта центрове, можете да се свържете с:

•    30+ международни, глобални интернет доставчици
•    Доставчици на съдържание и мрежи за доставка на съдържание (CDN)
•    Над 100 регионални и местни интернет доставцичи
•    Регионални и местни интернет ексчейндж платформи (IPXs)