Телепоинт с ново разширение

01.08.2012

Водещият международен дейта център Телепоинт предстои да се разшири с ново първокласно Tier 3+ пространство за колокация. Планирани са два нови напълно оборудвани етажа, които да предоставят допълнително пространство за 2х150 шкафа, специални възможности

Прочети още