Телепоинт подкрепя FFmpeg

20.10.2015

Телепоинт предоставя безплатно колокация, нов сървър и Интернет свързаност за FFmpeg. FFmpeg е водеща мултимедийна софтуерна платформа, която е в състояние да кодира, декодира, прекодира, мултиплексира и демулитиплексира, да филтрира да възпризвежда почти

Прочети още